Zoek op

deelneming

vennootschapsrecht: omstandigheid dat een rechtspersoon in een andere investeert om aldus met die andere duurzaam verbonden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=deelneming

deelneming

rechtspersonenrecht: omstandigheid dat een rechtspersoon in een andere investeert om aldus met die andere duurzaam verbonden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deelneming

deelneming

de deelneming zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈdelnemiŋ] Verbuigingen:   deelneming|en (meerv.) 1) keer dat je meedoet of meewerkt Voorbeeld:   `Ik zie af van verdere deelneming.`Synoniem:   deelname 2) je deelneming betu...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deelneming

DEELNEMING

1) Barmhartigheid 2) Belangstelling 3) Condoleance 4) Deelname 5) Het meedoen 6) Leedwezen 7) Medegevoelen 8) Medeleven 9) Medelijden 10) Participatie 11) Rouwbeklag
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEELNEMING/1

Deelneming

[misdrijf] - Deelneming is een juridische term die wijst op het mededaderschap of de medeplichtigheid aan een strafbaar feit. == Deelneming volgens het Nederlands strafrecht == Degene die een delictomschrijving vervult is in het Nederlandse strafrecht de pleger van het delict. Deze pleger treedt niet altijd zelfstandig op. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deelneming_(misdrijf)

Deelneming

[onderneming] - Een deelneming is in algemene zin een belang van een persoon in een onderneming die door een andere persoon gedreven wordt. De term heeft voor verschillende doeleinden specifieke betekenissen. ==Ondernemingsrecht of Rechtspersonenrecht== ===Nederland=== In Nederland heeft volgens artikel 2:24c Burgerlijk Wet...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deelneming_(onderneming)

Deelneming

Onder een deelneming verstaan we een belang van een onderneming in een andere onderneming. Een belang van 50% of meer heet een dochteronderneming. ( > beleggen > effecten > beleggingsfondsen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/deelneming.htm

deelneming

Er zijn natuurlijk altijd hoofddaders maar dat is niet het enige er komen ook deelnemingvormen aanbod. Bij 'deelneming' gaat het om daders die op een of andere manier betrokken zijn bij het strafbaar feit, zoals uitlokkers en medeplegers. Vaak kunnen zij, ook als ze zelf het strafbaar feit niet (of niet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

Deelneming

Deelneming betekent – in het juridisch spraakgebruik – dat een verdachte samen met één of meerdere andere verdachten zich schuldig maakt aan het plegen van een strafbaar feit. Artikel 47 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht stelt: ‘’Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: 1. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen. 2...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Deelneming

Deelneming

Belang van een bedrijf in een ander bedrijf. Een belang van 50% of meer heet een dochteronderneming. Het is het financieren van een onderneming om daarmee invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van het bedrijf.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/deelneming

Deelneming

Financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming om daarmee invloed uit te kunnen oefenen in het beleid van die onderneming. De deelneming is dus risicodragend en maakt deel uit van het eigen vermogen van die onderneming. Zij heeft tot doel om tot samenwerking te komen. Een mogelijke vorm is de aanschaf van aandelen van een onde....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

deelneming

het ergens aan meedoen vb: zij werd uitgesloten van deelneming Synoniemen: deelname participatie
meeleven met iemand die verdriet heeft vb: ik betuigde mijn deelneming aan de familie van de overledene
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=deelneming

Deelneming

Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin een organisatie aandelen heeft.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Deelneming

De deelneming is het hebben van een belang of aandelen in een BV of besloten vennootschap. Er is sprake van een deelneming als een rechtspersoon op een duurzame manier kapitaal verschaft aan een andere rechtspersoon. Financiële informatie Zo heeft een moedermaatschappij een deelneming in een dochtermaatschappij, omdat de moedermaatschappij aandele...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/deelneming/

Deelneming

Financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming om daarmee invloed uit te kunnen oefenen in het beleid van die onderneming. De deelneming is dus risicodragend en maakt deel uit van het eigen vermogen van die onderneming. Zij heeft tot doel om tot samenwerking te komen. Een mogelijke vorm is de aanschaf van aandelen van een onder...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.