Zoek op

participatie

vennootschapsrecht: omstandigheid dat een rechtspersoon in een andere investeert om aldus met die andere duurzaam verbonden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=participatie

participatie

rechtspersonenrecht: omstandigheid dat een rechtspersoon in een andere investeert om aldus met die andere duurzaam verbonden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/participatie

participatie

de participatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [pɑrtisi'pa(t)si] Verbuigingen:   participatie|s (meerv.) actieve, zelfgekozen deelname Voorbeeld:   `Jouw participatie is niet gewenst.`Synoniem:   deelname © Kernerman Dictionaries. SpellingC...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/participatie

PARTICIPATIE

1) Aandeel 2) Aandeel hebben in iets 3) Belang 4) Deelachtigheid 5) Deelname 6) Deelneming 7) Hebben van aandeel in iets 8) Het deelnemen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PARTICIPATIE/1

participatie

deelname aan het maatschappelijk gebeuren, tegengesteld aan sociale uitsluiting
Gevonden op

Participatie

Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of een groep die deelneemt (het subject) en datgene waaraan zij deelnemen (het object). Pa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Participatie

participatie

deelneming
Jaar van herkomst: 1553 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Participatie

Financiële deelname in eigen vermogen van een organisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

participatie

Meedoen aan iets, een steentje bijdragen aan iets.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Participatie

deelnemen aan, deelhebben aan pedagogiek opvoedkunde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Participatie

Een aandeel hebben in een sociaal of cultureel gebeuren en daardoor er ook deel aan nemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

participatie

Def.: het meepraten en meedenken van betrokken actoren over de uitvoering van bodemonderzoek of bodemsanering
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

participatie

deelneming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/participatie

Participatie

Belang in de vorm van een deelnemersbewijs. Participatie betekent actieve deelname. Het kan bijvoorbeeld het bezit zijn van een deel van het kapitaal in een vennootschap.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/participatie

participatie

het ergens aan meedoen vb: jouw participatie is hier niet gewenst! Synoniemen: deelname deelneming
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=participatie

participatie

[Nederlands] deelname
Gevonden op https://quizlet.com/124891943/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.