Zoek op

deeltijdarbeid

groei en conjunctuur: Arbeidsduur die korter is dan is vastgelegd in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) voor de onderneming ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=deeltijdarbeid

deeltijdarbeid

deeltijdarbeid zelfst.naamw. werk voor slechts een gedeelte van de gebruikelijke werkweek Bron: Wikiwoordenboek - deeltijdarbeid. SpellingCorrect gespeld: 'deeltijdarbeid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 5 definiti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deeltijdarbeid

Deeltijdarbeid

Arbeid die regelmatig op basis van een arbeidsovereenkomst wordt verricht, gedurende een arbeidsduur die korter is dan de gebruikelijke in de betreffende sector of onderneming. Recent is een recht op deeltijd ontstaan, hetgeen met zich meebrengt dat de werkgever een aanbod van een werknemer om een kleiner aantal uren per week te werken dient te aan...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

deeltijdarbeid

(deeltijdbanen) houdt in principe in dat één volledige baan door meerdere personen wordt bezet. Concreet betekent het dat men geen volledige weektaak heeft.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.