Zoek op

dekkingspercentage

internationaal: Mate waarin een land de invoer kan betalen uit de opbrengst van de uitvoer (Schöndorff c.s.). ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=dekkingspercentage

Dekkingspercentage

Mate waarin de invoer (import) kan worden betaald uit de opbrengst van uitvoer (export). Berekening: opbrengsten export / uitgaven import X 100%
Gevonden op https://www.finler.nl/dekkingspercentage/

Dekkingspercentage

Onder het dekkingspercentage verstaan we in de economie de mate waarin de invoer kan worden betaald uit de opbrengst van de uitvoer. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/dekkingspercenta

dekkingspercentage

(goederenbalans) is de waarde van de uitvoer uitgedrukt als percentage van de invoer.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.