Zoek op

derdenbescherming

vermogensrecht: bescherming van een buitenstaander tegen de nadelige gevolgen van zijn handelingen. Die handelingen moeten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/derdenbescherming

derdenbescherming

Met 'derde' wordt in dit verband 'buitenstaander' nedoeld. Derdenbescherming betekent dat een buitenstaander die niet beter wist en dus te goeder trouw was, door de wet beschermd wordt. Zo mag een consument die in een normale winkel een goed koopt er van uit gaan dat dat goed op een normale wijze door de winkelier is verkregen. Als later blijkt dat...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/derdenbescherming
Geen exacte overeenkomst gevonden.