Zoek op

deurwaarder

burgerlijk procesrecht: Bij Koninklijk Besluit (KB) benoemde ambtenaar die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deurwaarder

deurwaarder

de deurwaarder zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈdørwardər] Verbuigingen:   deurwaarder|s (meerv.) iemand die als beroep ervoor zorgt dat mensen hun schulden betalen Voorbeeld:   `Als je niet binnen twee weken betaalt, stuur ik een deurwaarder.` © Ker...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deurwaarder

deurwaarder

Een ambtenaar die onder meer mensen oproept voor de rechtbank en die gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengt. De deurwaarder roept mensen op door ze een dagvaarding te overhandigen. De uitvoering van gerechtelijke vonnissen kan bijvoorbeeld betekenen dat de deurwaarder een dwangsom int. Naast deze taken is een deurwaarder vaak ook zelfstandig on...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/deurwaarder

DEURWAARDER

1) Aanklager 2) Aanlegger (jur.) 3) Ambtenaar 4) Ambtenaar bij het gerecht 5) Beroep 6) Beslaglegger 7) Dager 8) Deel van een rechtbank 9) Eiser in een proces 10) Eiser in een rechtsgeding 11) Gerechtelijk ambtenaar 12) Gerechtsbode 13) Gerechtsdeurwaarder 14) Juridisch ambtenaar 15) Openbaar ambtenaar 16) Portier 17) Rechtspartij 18) Stadsbode
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEURWAARDER/1

deurwaarder

•iemand die voornamelijk assisteert bij rechtszaken, dagvaardingen uitbrengt en beslagen legt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/deurwaarder

deurwaarder

gerechtelijk ambtenaar
Jaar van herkomst: 1523 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Deurwaarder

Ambtenaar belast met het uitvoeren van vonnissen en het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Deurwaarder

Gerechtsambtenaar belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten, het verrichten van executie van civiele vonnissen en het verrichten van diensten bij terechtzittingen. Zie ook Belastingdeurwaarder.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

deurwaarder

Zoals reeds is opgemerkt, denken velen bij het woord deurwaarder eerder aan een taak bij executies (het openbaar verkopen van bezittingen van mensen die hun schulden niet kunnen voldoen) dan aan een taak die bestaat uit het verlenen van rechtshulp.Het meeste werk dat een deurwaarder verricht, doet hij in opdracht van burgers, particulieren. Hij is ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

deurwaarder

gerechtelijk ambtenaar (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deurwaarder

deurwaarder

iemand die mensen aanmaant om hun schulden te betalen vb: als je je huur niet betaalt, komt er een deurwaarder
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=deurwaarder

Deurwaarder

Ambtenaar die dagvaardingen en andere exploten uitbrengt en zorgt voor ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen. Een deurwaarder kan ook optreden als proces- of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages
Geen exacte overeenkomst gevonden.