Zoek op

drijven

drijven werkw.Uitspraak:   [ˈdrɛivə(n)] Verbuigingen:   dreef (verl.tijd enkelv.) Toon alle vervoegingen 1) op het water blijven liggen Verbuigingen:   heeft, is gedreven (volt.deelw.) Voorbeeld:   `De boot is lek, maar drijft nog.`Antoni...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/drijven

drijven

•op het oppervlakte van een vloeistof (voornamelijk water) rusten. •iets of iemand voor zich uit doen bewegen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/drijven

Drijven

de naden en kieren met werk (gepluisd touwwerk) opvullen. Het verleden deelwoord is verdreven of gedreven.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Drijven

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] en ow. [ongelijkvloeiend] (ik dreef, heb gedreven), jagen, voortduwen, slaan, stooten, aanzetten; de ossen -; een spijker in den muur -; de wind drijft de wolken; figuren enz. op goud of zilver uitkloppen, ciseleren, gedreven zilver; zich op de oppervlakte eener vloeistof bewegen, het...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Drijven

1) de uitoefening der drijfjacht; ook het vervolgen van een stuk wild op den voet door de honden; 2) het kloppen d.i. het slaan tegen de boomen of op den grond onder het roepen van brrhaa ... brrhaa...; zoo heeft men: bosch en vlak drijven; 3) uithollen, b.v. die pijp is versch gedreven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

Drijven

Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 doornat laten worden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Drijven

Uit `De lagere vaktalen: Timmermanstaal` 1914 de planken van een vloer nauw tegen elkaar doen sluiten.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

drijven

1> volledig door het water gedragen (kunnen) worden. 2> LATEN DRIJVEN: een vaartuig, zonder een middel tot voortstuwing te gebruiken, laten verplaatsen. Gerelateerde termen: dobberen, stevelen, aandrijven en uitdrijven. In dit verband noemt G.J. Schutten nog een vorm van stevelen waarbij men achterstevoren vaart. Het voorschip werd dan met behulp v...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dou

drijven

Procédé waarbij een detail of een versiering op metaal wordt aangebracht door het met een hamer of een ander niet-snijdend gereedschap te kloppen.
Categorie: Procédés en Technieken > metaalversieringstechnieken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Drijven

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) vormen, uitkloppen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

drijven

voortstuwen; niet zinken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/drijven

drijven

Drijven is iets nauw tegen elkaar aan laten sluiten. Planken drijven is planken van een vloer nauw tegen elkaar doen sluiten, zodat ze stuitend tegen elkaar liggen. Pannen drijven (dakpannen drijven) is `zo vast tegen elkander leggen, dat men er schier de lucht niet door ziet`. Eng. push; Fr. serrer
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/drijven.shtml

drijven

in een vloeistof aan de oppervlakte blijven vb: de houten plank dreef in de sloot
hem ergens heen jagen vb: de politie dreef de demonstranten het centrum uit
hem ertoe aanzetten vb: wat drijft jou ertoe zo onaardig te zijn?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=drijven
Geen exacte overeenkomst gevonden.