Zoek op

duin

de (m)/het duin zelfst.naamw.Uitspraak:   [dœyn] Verbuigingen:   duin|en (meerv.) heuvel van zand met planten Voorbeeld:   `in de duinen wandelen` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'duin' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/duin

DUIN

1) Aardhoogte 2) Bodemverheffing 3) Deel van een woestijn 4) Heuvel 5) Heuvel aan zee 6) Heuvel van fijn zand 7) Heuvel van opgewaaid zand 8) Hoogte 9) Natuurlijke waterkering 10) Nol 11) Verhevenheid 12) Waterkering 13) Zandberg 14) Zandheuvel 15) Zandheuvel aan zee
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DUIN/1

Duin

Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn of op andere plekken. Een duin ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen unieke natuurgebieden vormen met een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Als duinen begroeid zijn, spreekt men van groene duinen. == Duinvormen == Afhan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duin

Duin

[boek] - Duin (oorspronkelijke Engelse titel: Dune) is een sciencefictionboek van de schrijver Frank Herbert, en het eerste deel van een boekenreeks van zes door Herbert geschreven boeken. Het boek, dat verscheen in 1965, won zowel de Hugo Award als de Nebula Award, twee belangrijke prijzen voor SF-literatuur. Het is met 12...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Duin_(boek)

duin

• [f] ; een zandheuvel aan de kust. • [n] ; het stelsel van zandheuvels aan de kust.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/duin

duin

[Vergeten woorden] (bn.) 1) beneveld
2) buiten zinnen, waanzinnig, krankzinnig, gek
3) dronken [= Gronings doen, in duinen, ~ douwen ‘stuiven; stomen; nevelen’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Duin

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. en o. (-en), zandheuvel langs de zee; de konijnen schuilen in het -.
~AARDAPPEL, m. (-s, -en), zandaardappel.
~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), naar duin gelijkende.
~GEZIGT, o. (-en), gezigt op het duin.
~GRAS, o. [geen meervoud]
~GROND, m. (-en).
~HELM, m. [geen meervoud]...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

duin

zandheuvel
Jaar van herkomst: 1067 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

duin

1> zandheuvel langs de kust. DE VAART BINNEN DE DUINEN: oude term voor wat men binnenvaart noemt. 2> duintje: door kruiend ijs ontstane ondieptes. Ondermeer genoemd bij: nieuwlanderfgoed.blogspot.nl
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dru

duin

een heuvel (of een geheel van heuvels) van zand, door de wind samengestoven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

duin

Def.: min of meer aansluitende zandheuvels langs de kust, al dan niet door de natuur gevormd, die het waterkerend vermogen ontlenen aan de geometrie en de hoeveelheid zand binnen het dwarsprofiel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

duin

Def.: profielverdediging met behulp van duinen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

duin

zandheuvel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/duin

duin

zandheuvel die door de wind is gevormd vb: we moesten door de duinen om aan het strand te komen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=duin

duin

Een hoge richel van los zand, door wind (en vaak ook water) gevormd en met name langs zandige kusten aanwezig. Alternatieven: duinen
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Duin

Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier of op andere plekken (zoals in zandwoestijnen). Een duin ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Zie ook `zeeduin`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Duin

[Aardrijkskunde] Door de wind bijeengebrachte landmassa, die gelegen is langs de kust of het land
Gevonden op https://quizlet.com/91551297/aardrijkskunde-flash-cards/

duin

voorbeeld van biotoop; smalle strook tussen zee en binnenland, soms kaal bestaande uit zand, soms begroeid
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.