Zoek op

requirant

burgerlijk procesrecht: procespartij die zijn vordering tegen de wederpartij aan het gerecht voorlegt. De deurwaarder verwijst ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/requirant

REQUIRANT

1) Beschuldiger 2) Eisende partij 3) Eiser 4) Klager 5) Lastgever
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REQUIRANT/1

requirant

eiser
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Requirant

Let op: Spelling van 1858 requérant, Fr., een verzoeker, eischer; navorscher, navrager. Requireren, verzoeken, vorderen, eischen, in regten; iets navorschen, onderzoeken; leveringen vorderen of uitschrijven, b.v. bij militairen. Requisiet, een vereischte, noodzakelijke eigenschap. Réquisit...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Requirant

Degene die een vordering indient.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.