Zoek op

element

strafrecht: onderdeel, bestanddeel van de delictsomschrijving van een strafbaar feit, dat door het OM gesteld èn bewezen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/element

element

In de scheikunde een materiaal dat slechts uit één soort atomen, zoals waterstof , koolstof of zuurstof , bestaat. Er zijn 92 elementen die in de natuur voorkomen en daarnaast een aantal elementen die men via kernreacties kunstmatig kan maken. Sommige kunstmatige elementen zijn radioactief met een korte halveringstijd (bijvoorbeeld een paar dagen...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

element

het element zelfst.naamw.Uitspraak:   [eləˈmɛnt] Verbuigingen:   element|en (meerv.) 1) deel waaruit iets is opgebouwd Voorbeelden:   `Het huis is opgebouwd uit verschillende elementen.`, `gebitselementen`Synoniem:   bestanddeel 2)
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/element

ELEMENT

1) Aardappel 2) Aspect 3) Basisbestanddeel 4) Beginsel 5) Behoren tot een groep 6) Behorend tot een groep 7) Bestanddeel 8) Bouwdeel 9) Bouwsteen 10) Cel 11) Component 12) Deel 13) Deel van een geheel 14) Deel van een grammofoon 15) Deel van een groter geheel 16) Dimensie 17) Een van de samengestelde factoren van iets 18) Eenheid 19) Enkelvoudige s...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ELEMENT/1

element

• [scheikunde] de naam voor een stof die via de scheikunde niet meer in verschillende substanties te splitsen is, zo`n stof bestaat louter uit één type van atomen. • [wiskunde] een onderdeel van een verzameling. •een lastig individu.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/element

Element

Een gebit is opgebouwd uit tanden en kiezen. In vaktaal worden deze tanden en kiezen onderverdeeld in incisieven, cuspidaten, premolaren en molaren. Al deze onderdelen samen vormen de (gebits)elementen.
Gevonden op http://www.allesoverhetgebit.nl/moeilijke-woordenlijst?page=3

Element

Een stof bestaande uit atomen met een gelijke en unieke kernlading, die op chemische wijze niet te ontleden is in andersoortige stoffen. Het chemische karakter van een element wordt bepaald door het aantal protonen in de atoomkern. Dit aantal vormt tevens het onderscheidende atoomnummer van het element. Voorbeelden van elementen zijn waterstof (nr....
Gevonden op http://www.astronova.nl/e.html

element

Stof die bestaat uit atomen met hetzelfde atoomnummer en op chemische wijze niet meer tot eenvoudigere substanties kan worden opgedeeld. Bijv. waterstof, zuurstof, ijzer, koper,... In de natuur komen er zo 92 verschillende elementen voor.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Element

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), hoofdstof, grondstof; levensstof, levensbeginsel; de -en, grondbeginselen (eener wetenschap of kunst); [figuurlijk] nu is hij in zijn -, nu is hij recht in zijnen schik; de jacht is zijn -, zijne geliefkoosde bezigheid; galvanisch -, toestel tot opwekking van electriciteit.
~AIR, [bijvoegelijk ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

element

hoofdstof, eenheid - Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
persoon in genoemde (negatieve) hoedanigheid - Jaar van herkomst: 1989 (Sterkenburg, Taal van het Journaal )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Element

Let op: Spelling van 1858 hoofd- of grondstof, levensstof, levensbeginsel. Elementen, de hoofdstoffen b.v. lucht, water, vuur, aarde, enz.; de grond- of eerste beginselen (van kunsten en wetenschappen). Elementair, grondstoffelijk; (in zamenstellingen) aanvankelijk, voor beginners, dat de grondbeginsele...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Element

Afbeelding, grafiek of tekst in een compositie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10372

Element

Grondstof die langs chemische weg niet verder ontleed kan worden. Voorbeelden zijn zuurstof, aluminium, ijzer, kwik, lood, uranium. Enkele van de elementen komen niet in de natuur voor, ze worden kunstmatig geproduceerd. Er zijn tegenwoordig 110 elementen bekend, vermeld in het periodiek systeem der elementen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

Element

Grondstof, zoals vermeld in het periodiek systeem der elementen, die langs chemische weg niet verder ontleed kan worden. Voorbeelden zijn zuurstof, aluminium, ijzer, kwik, lood, uranium. Enkele van de elementen komen niet in de natuur voor, ze worden kunstmatig geproduceerd: technetium, promethium en alle transuraniumelementen. Er zijn tegenwoordig...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

element

Def.: een onderdeel van de (lucht)foto, wat gekarakteriseerd wordt door fotokenmerken. Toelichting: Een kaarteenheid wordt beschreven in termen van waargenomen elementen. Een element bedekt een kaarteenheid voor een zeker percentage.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

element

Def.: een uit cultuurhistorisch oogpunt gevormde eenheid. Deze kan bestaan uit een object, een groep van objecten in een samenhang (ensemble), een terrein, een watergang etc.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Element

Bouwsteen van een markup taal. Een element bestaat uit tags – een begin- en sluit-tag – die de inhoud waarop het element is toegepast omsluiten. Bijvoorbeeld Let op!. In de markup taal HTML hebben sommige elementen slechts een begin-tag. Voor enkele andere elementen is het gebruik van de sluit-tag optioneel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11196

Element

een Element is een (tot een bouwwerk behorend) functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze. Een Element (functionele specificatie) heeft een één-op-één relatie met een bouwdeel (technische oplo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/94390426

element

bestanddeel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/element

Element

Iets met eigen eigenschappen dat niet in iets anders kan overgaan
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/element.html

element

[Belgisch Nederlands] werkkracht
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

element

wat kleiner is dan het totaal vb: deze bank bestaat uit drie elementen Synoniemen: deel gedeelte part stuk onderdeel bestanddeel component segment brok lid Tegenstellingen: heel totaal volledig compleet voluit
kracht van de natuur vb: de vier elementen zijn: water, vuur, aarde, lucht
de elementen trotseren [onda...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=element

element

een geval van een element type.
Gevonden op http://www.playgarden.com/w3c/TR/xhtml-modularization/terms.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.