Zoek op

deel

het deel zelfst.naamw.Uitspraak:   [del] Verbuigingen:   delen (meerv.) 1) elk van de onderdelen van een geheel Voorbeelden:   `een muziekstuk met vier delen`, `Dat boek verschijnt in twee delen.`, `Een deel van het leger sloeg op de vlucht.`deel uitm...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deel

DEEL

1) Aandeel 2) Achterhuis 3) Aflevering 4) Balk 5) Band 6) Basisbestanddeel 7) Bestanddeel 8) Binnenplaats van een boerderij 9) Component 10) Deel van een boerderij 11) Deel van een gebouw 12) Deel van een geheel 13) Deel van een koestal 14) Dorsvloer 15) Droogzolder 16) Element 17) Ere 18) Erfdeel 19) Erfenis 20) Factor 21) Fractie 22) Fragment 23)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEEL/1

deel

dorsvloer, plank, gedeelte van boerderij, een aantal in boekvorm gebonden bladeren of katernen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Deel

Een deel is de werkruimte in de stal of schuur van een boerderij. Via de deeldeuren konden de wagens naar binnen worden gereden om gelost of geladen te worden. De deel werd ook gebruikt om het graan te dorsen. Ook was de deel soms een soort breed gangpad te midden van de stallen van het vee. Men kende de langsdeel, waarbij de toegangsdeuren in de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deel

deel

•een element van een geheel, of een aantal elementen uit een geheel. •één uit een reeks boeken, films, enz... •plank-planken, dorsvloer.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/deel

deel

[Vergeten woorden] (v.) tepel [? deel ‘gedeelte’, ~ daaien ‘zogen’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Deel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), wat tot een geheel behoort; een geheel is altijd grooter dan een zijner -en; de vijf -en der aarde; een werk in vijf -en (boekdeelen); hij moet zijn - van de winst hebben; - aan iets nemen; ten -e (te beurt) vallen; eens-s, ander-s, aan de eene -, aan de andere zijde; [spreekwoord] elk zijn -, aan...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Deel

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Deel``] Eene dikke plank hoofdzakelijk als zij tot daarstelling van eene vloer gebezigd wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0005.htm

deel

1> een flinke plank. Zie ook: post. 2> verkorte vorm van dekdeel. 3> OP DEEL VISSEN: als loon een deel der verdienste krijgen. Onder meer van toepassing in de zegenvisserij. Gerelateerde term: deelvisser. Bron: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=d

deel

Het middenstuk van het bedrijfsgedeelte van een boerderij. De deel werd vroeger als dorsvloer gebruikt. Verg. darsdeur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Deel

Ruimte in de boerderij waar het graan gedorst kan worden en wagens en werktuigen gestald worden, zie ook dars
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

deel

gedeelte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deel1

deel

wat kleiner is dan het totaal vb: je krijgt ook een deel van de winst
de edele delen [geslachtsorganen]
ten dele [gedeeltelijk]
ergens deel van uitmaken [erbij horen]
de vitale delen [die nodig zijn voor het goed functioneren van het lichaam]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=deel

Deel

Aantal katernen in boekvorm, waarin vervolgens gegevens zijn vastgelegd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Deel

Een deel is een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bladen of katernen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.