Zoek op

emblematiek

Literair genre waarbij op een pagina beeld en tekst samen een diepere betekenis uitdrukken, meestal met een opschrift, een afbeelding en een uitleg. De eerste emblematabundel is die van de Italiaan Andrea Alciati (1531). Vooral populair in de Nederlanden en in Duitsland tijdens de 17de eeuw. Bekende Nederlandse emblematici zijn Hooft met liefdesemb...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-literatuur-tot-1830/emblema

Emblematiek

Emblematiek is het toevoegen van illustraties bij teksten. Het genre is in de zestiende eeuw ontstaan in Italië. Indertijd was het in de mode om gebouwen, gebruiksvoorwerpen en kleding te voorzien van een zogenaamd devies. Dit bestond uit een afbeelding en een spreuk, die het ideaal of de levenswijze van de eigenaar of drager weergaf. De Italiaan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Emblematiek

emblematiek

Onder emblematiek wordt verstaan de verschijningsvorm van het emblema in zowel de literatuur, als in de beeldende en toegepaste kunst.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Emblematiek

naar Gr. 'emblema', inlegwerk: onderzoeksrichting die zich bezighoudt met de afkomst en betekenis van emblemen.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.