Zoek op

employability

groei en conjunctuur: Engels: de mate waarin iemand in staat is om een betrekking te krijgen en te behouden, en nieuw werk ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=employability

employability

brede inzetbaarheid van werknemers
Jaar van herkomst: 1996 (De Coster 1999 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

employability

de bekwaamheid van een individu om haar of zijn eigen weg te zoeken op de arbeidsmarkt (zie ook bij minor).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

employability

brede inzetbaarheid van werknemers (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/employability

Employability

Inzetbaarheid.De moderne werknemer moet permanent werken aan zijn professionele ontwikkeling en vooral aan zijn inzetbaarheid, zowel binnen als buiten het bedrijf. Employability wordt daarom ook wel omschreven als `empty loyalty'.
Gevonden op http://www.floor.nl/management/employability.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.