Zoek op

erfgoed

Betreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op g...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/erfgoed

erfgoed

het erfgoed zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈɛrfxut] Verbuigingen:   erfgoed|eren (meerv.) goederen en bezit die samen de erfenis vormen het culturele erfgoed van een land  (wat vorige generaties aan cultuur hebben nagelaten) © Kernerman Dictionaries. Spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/erfgoed

ERFGOED

1) Allodium 2) Bezittingen die bij erfenis overgaan 3) Boedel 4) Deel 5) Domein 6) Door nalatenschap verkregen iets 7) Erfboedel 8) Erfenis 9) Familiebezit 10) Legaat 11) Nagelaten bezittingen 12) Nalatenschap 13) Stokgoed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ERFGOED/1

Erfgoed

Het geheel aan materiële (roerende en onroerende) objecten en immateriële (symbolische) praktijken, die afkomstig zijn uit of verwijzen naar het verleden, waarvan de presentatie en representatie in het heden dient om continuïteit te bewerkstelligen tussen verleden, heden en toekomst. Het gaat dan om roerende materiële objecten (schilderijen, ge...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

erfgoed

[Geschiedenis] Wat is geërfd van eerdere generaties. Het klassieke erfgoed zijn de kunst, architectuur, letterkunde en kennis van de Grieken en Romeinen.
Gevonden op https://quizlet.com/9699230/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.