Zoek op

Frequentieanalyse

[cryptoanalyse] - Frequentieanalyse is, in cryptoanalyse, het onderzoek naar de frequentie van letters of groepen van letters van een versleutelde tekst. Het wordt gebruikt als hulpmiddel voor het breken van klassieke cryptografie. De methode is gebaseerd op het feit dat binnen elke geschreven taal er frequentie waar te nem...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentieanalyse_(cryptoanalyse)

Frequentieanalyse

[statistiek] - In de statistiek is frequentieanalyse de analyse van de frequentie waarmee de waarde van een bepaald toevallig optredend verschijnsel X (de variabele) voorkomt. Het woord frequentie in dit verband betekent "het aantal malen dat iets zich voordoet", of "hoe vaak iets gebeurt". Het genoemde verschijnsel kan pla...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentieanalyse_(statistiek)

frequentieanalyse

het ontrafelen van een (geluid)signaal in de elementaire componenten (sinusvormige trillingen)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/f.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.