Zoek op

Gamme

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), [in de muziek] ) toonladder, toonschaal.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Gamme

Let op: Spelling van 1858 voorheen het toonstelsel van Guido, hetwelk zich van de groote G tot de tweede gestreepte e uitstrekte. Thans beteekent gamma de toonsopvolging van elk muzijkinstrument, van den laagsten tot den hoogsten toon, of den omvang daarvan
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.