Zoek op

gemeenteraad

staatsrecht: volksvertegenwoordiging op gemeentelijk niveau, onder voorzitterschap van de burgemeester. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gemeenteraad

gemeenteraad

staatsrecht: volksvertegenwoordiging op gemeentelijk niveau, onder voorzitterschap van de burgemeester. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gemeenteraad

gemeenteraad

de gemeenteraad zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [xəˈmentərat] Verbuigingen:   gemeente|raden (meerv.) vertegenwoordiging van de burgers in het gemeentebestuur © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'gemeenteraad' komt voor in de Woordenlijs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gemeenteraad

Gemeenteraad

De gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeente vormen samen de Gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan – en dus niet de burgemeester – in de gemeenten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/gemeenteraad

GEMEENTERAAD

1) Bestuurscollege 2) Bestuurslichaam 3) Lokaal bestuur 4) Politiek bestuur 5) Stadsbestuur 6) Stadsraad 7) Stadsregering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEMEENTERAAD/1

Gemeenteraad

De door de burgers gekozen volksvertegenwoordiging in de gemeente. De leden worden elke vier jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente. Leiden telt ruim 92000 stemgerechtigde inwoners.
De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Gemeenteraad

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Hij controleert het gemeentebestuur (in Nederland: het college van burgemeester en wethouders; in België: het college van burgemeester en schepenen). Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd. In Amsterdam en Rotterdam heeft men naast de gemeent...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenteraad

gemeenteraad

•volksvertegenwoordiging van een gemeente. •de vergadering hiervan.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gemeenteraad

gemeenteraad

gekozen bestuur van een gemeente
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Gemeenteraad

Gekozen door de inwoners van een gemeente die voldoen aan het kiesrecht. De gemeenteraad staat in feite aan het hoofd van een gemeente en heeft het bestuur in handen. Zij keurt de plannen goed van het College van B & W en controleert ook hun daden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Gemeenteraad

College aan het hoofd van een gemeente dat de burgers vertegenwoordigt, onder voorzitterschap van de burgemeester.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Gemeenteraad

Een gemeenteraad is het College aan het hoofd van een gemeente dat de burgers vertegenwoordigt, onder voorzitterschap van de burgemeester.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoofd van een gemeente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Gemeenteraad

De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. Het is het hoogste orgaan binnen de gemeente, met als kerntaak het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Hoeveel raadsleden een gemeente telt, loopt uiteen doordat het afhankelijk is van het aantal inwoners dat een gemeente heeft. Wat wel vaststaat is dat ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gemeenteraad

Gemeenteraad

Een bewijs waarmee de gemeente zich garant stelt voor de hypotheekschuld van een huiseigenaar ten opzichte van een geldschieter, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/G

Gemeenteraad

Gekozen door de inwoners van een gemeente die voldoen aan het kiesrecht. De gemeenteraad staat in feite aan het hoofd van een gemeente en heeft het bestuur in handen. Zij keurt de plannen goed van het College van B & W en controleert ook hun daden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Gemeenteraad

[Politiek] Het door de burgers gekozen orgaan van de gemeente
Gevonden op https://quizlet.com/101376399/maatschappij-politiek-hoofdstuk-6-10-flash-ca

gemeenteraad

[Maatschappijleer] neemt beslissingen in de gemeente en kiest en controleert het college van B&W
Gevonden op https://quizlet.com/120678907/politiek-en-beleid-maatschappijleer-2-flash-c
Geen exacte overeenkomst gevonden.