Zoek op

glasnost

De door de Russische leider Michail Gorbatsjov gelanceerde nieuwe ‘openheid' die tezamen met perestrojka (economische hervormingen) de politieke vitaliteit en de economische modernisering van de Sovjet-Unie teweeg moest brengen. Deze openheid werd echter ook een katalysator voor verschillende etnische groepen en volken om hun roep om onafhankelij...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-1900-2000/glasnost

GLASNOST

1) Openheid (rus.) 2) Openheidspolitiek 3) Politiek van openheid 4) Russische politieke term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GLASNOST/1

Glasnost

Glasnost (Russisch: гласность, openheid, vgl. гласный, glasnyj, openbaar; глас is de Kerkslavische variant van het Russische голос stem; het achtervoegsel -ность is het Russische equivalent van -heid ). Michail Gorbatsjov probeerde de glasnost (openheid) samen met de perestrojka (staatkundige en economische hervorming...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Glasnost

glasnost

openheidspolitiek
Jaar van herkomst: 1987 (Picarta: titel van J. Blokker )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Glasnost

Begrippenlijst: Rusland - `Openheid`. Aanduiding voor een grotere vrijheid van meningsuiting in de Sowjetunie onder Gorbatsjov.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bruslan.htm

glasnost

openheidspolitiek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/glasnost

Glasnost

[Geschiedenis] Russisch voor openheid; de politiek van Gorbatsjov om vrijheid van meningsuiting toe te staan (1985).
Gevonden op https://quizlet.com/115773852/geschiedenis-begrippen-hoofdstuk-5-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.