Zoek op

curatele

personen- en familierecht: door de rechtbank uitgesproken maatregel om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/curatele

curatele

Rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. De curandus is iemand die onder curatele is gesteld. De rechter die de curatele over een curandus uitspreekt, benoemt ook een curator ('verzorger'). ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/curatele

curatele

de curatele zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [kyraˈtelə] onder curatele staan  (niet je eigen beslissingen mogen nemen zonder toestemming van iemand die toezicht houdt) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'curatele' komt voor in de Woorden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/curatele

CURATELE

1) Ambt van een curator 2) Beschermende financiële maatregel 3) Gerechtelijke maatregel 4) Inperking van handelings bevoegdheid 5) Inperking van handelsbevoegdheid 6) Interdictie 7) Juridische term 8) Onder toezicht stelling 9) Onder zeer streng toezicht 10) Rechterlijke maatregel 11) Toezicht 12) Voogdij 13) Voogdij over een meerderjarige 14) Zon...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CURATELE/1

Curatele

Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Iemand die onder curatele is gesteld wordt ook `curandus` genoemd. Curandus is het gerundivum van het Latijnse curare (zorgen),.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Curatele

Curatele

[Nederland] - Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Curatele is in Nederland geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, en wel in Titel 16 van a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Curatele_(Nederland)

Curăţele

Curăţele is een Roemeense gemeente in het district Bihor. Curăţele telt 2647 inwoners. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Curăţele

Curatele

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] voogdij, voogdijschap; curatorschap; onder - stellen, [iemand] het vrij beheer zijner zaken ontnemen.
*...TOR, m. (-s, -en), bewindvoerder, voogd, beheerder; bestuurder (eener school enz.).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Curatele

Onder curatele gestelde personen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn over het eigen vermogen te beheren. Wanneer een natuurlijk persoon (of een rechtspersoon) niet meer in staat is over het eigen vermogen te beheren, wordt er bij rechterlijke uitspraak een curator aangesteld. Een persoon kan slechts bij verzoek a...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Curatele

curatele

beheer over andermans vermogen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/curatele

Curatele

Als iemand onder curatele staat wil dat zeggen dat hij geheel of gedeeltelijk handelingsonbekwaam is op vermogensrechtelijk en familierechtelijk terrein.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/curatele

curatele

officieel toezicht vb: hij is onder curatele geplaatst
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=curatele

Curatele

Maatregel van de rechtbank om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het gaat dan vooral om personen die aan een geestelijke stoornis lijden, teveel geld uitgeven of alcoholverslaafd zijn.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Curatele

Dit is een juridisch begrip dat onder meer betekent dat iemand zijn beheer over zijn geld verliest. Ondercuratelestelling is bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financile als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de betrokke...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

curatele

[Nederlands] voogdij ten aanzien van het beheer van goederen
Gevonden op https://quizlet.com/5633876/nederlands-flash-cards/

Curatele

Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld omdat hij aan een geestelijke stoornis lijdt), dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Er wordt dan een ‘curator‘ aangesteld, die de verzorging van de betrokkene (de curandus) moet ...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/curatele/
Geen exacte overeenkomst gevonden.