Zoek op

Handelsregisterwet

Met de Handelsregisterwet 2007 wordt in het Nederlandse recht gedoeld op de Wet van 22 maart 2007, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. ==Inhoud== De Handelsregisterwet trad in werking op 1 januari 2008 en verving de Handelsregisterwet 1996. De wet bevat bepalingen omtrent de verplichte inschrijving in het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsregisterwet

Handelsregisterwet

De Handelsregisterwet bepaalt wie zich in het handelsregister moeten laten inschrijven. Dat zijn, op een paar uitzonderingen na, alle ondernemingen en rechtspersonen, inclusief de bijbehorende nevenvestigingen (filialen, bijkantoren en andere gebouwen waar `duurzame` bedrijfsuitoefening plaatsvindt). Rechtpersonen zijn: naamloze en besloten vennoot...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164
Geen exacte overeenkomst gevonden.