Zoek op

haploïd

Voorzien van één stel chromosomen (normaal zijn de cellen voorzien van een dubbel stel = diploïd); haploïd zijn bijvoorbeeld een eicel en een zaadcel.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/hapl

haploïd

haploïd bijv.naamw. [biologie] slechts één exemplaar van ieder chromosoom bezittend   Voorbeeld: `Mossen zijn voornamelijk haploïde organismen. ` Bron: Wikiwoordenboek - haploïd. Spelling'haploïd' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/haploïd

Haploïd

met een enkel (n) stel chromosomen per kern. Geslachtscellen(gameten) zijn voorbeelden van haploide cellen 
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N4Voortplanting/begrippenlijst.htm

haploïd

Zaadcellen en eicellen (gameten of voortplantingscellen) hebben maar één set chromosomen. Ze zijn haploïd.
Gevonden op http://home.kpn.nl/b1beukema

haploid

Cellen die de helft van normale aantal chromosomen bevatten noemt men haploid. Dit is het geval bij geslachtscellen. Bij samensmelten van zaad- en eicel wordt het aantal chromosomen immers weer verdubbeld tot het normale aantal. zie ook diploid
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

haploïd

De diploïde cel hier heeft 3 homologe chromosomenparen (2n =6), de haploïde cel heeft telkens maar 1 chromosoom van elk paar (n = 3 Gewone lichaamscellen zijn diploïde omdat ze paren van telkens twee homologe chromosomen hebben. Een cel wordt haploïde genoemd als ze van elk van deze homologe chromosomen maar één exemplaar heeft. Haploïde...
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

haploïd

• [biologie] slechts één exemplaar van ieder chromosoom bezittend.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/haploïd

Haploïd

Cellen zijn haploïd als slechts één exemplaar van elk chromosoom aanwezig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor menselijke voortplantingscellen. In tegenstelling tot diploide cellen waarbij alle chromosomen in tweevoud aanwezig zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Haploïd

Diploïd chromosomenpaar aangeduid met 2n.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10710

Haploïd

alleen staande cel aangeduid met N
Diploïd = chromosomenpaar aangeduid met 2N.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10710

Haploïd

GENETICA > CHROMOSOMEN - als een cel een enkelvoudig stel chromosomen bevat (haploos = enkelvoudig).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725

Haploïd

De aanwezigheid van (slechts) de helft van het normale aantal chromosomen in de cel. Een normale cel heeft van ieder chromosoom twee exemplaren. Vlak voor de vorming van de geslachtscellen (eicel en spermacel) wordt van ieder chromosoom het dubbele exemplaar verwijderd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Haploïd

Met een enkel (N) aantal chromosomen in elke celkern, b.v. spermacel of onbevruchte eicel. Bij sommige evertebraten zijn alle lichaamscellen haploïd (vgl. diploïd)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

haploïd

toestand van een cel, waarbij slechts één set chromosomen aanwezig is, gewoonlijk van gemengde origine
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.