Zoek op

Hexose

Een hexose is een monosacharide met 6 koolstofatomen (C6H12O6). Hexose hebben ofwel een aldehyde functionele groep in positie 1 (aldohexoses), ofwel een keton in positie 2 (ketohexoses). ==Aldohexoses== De aldohexoses hebben 4 chirale centra ("asymmetrisch koolstofatomen"), dus zijn er 16 mogelijke stereo-isomeren. Hiervan komen slechts 3 in de .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hexose
Geen exacte overeenkomst gevonden.