Zoek op

Intertekstualiteit

Intertekstualiteit is het verschijnsel dat literaire teksten echo`s bevatten van andere (literaire) teksten. Wij lezen en schrijven in een "intertekst", in een culturele, maatschappelijke en literaire traditie die in teksten is vastgelegd. Eenvoudig gesteld gaat het om de invloed die uitgaat van vroegere teksten en op welke manier daar creatief......
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Intertekstualiteit

intertekstualiteit

Door Julia Kristeva geïntroduceerde term waarmee wordt aangegeven dat elke tekst bestaat uit een mozaïek van citaten en als de absorptie en transformatie van andere teksten. In deze ruime opvatting van intertekstualiteit gaat het om het feit dat teksten meerstemmig zijn, d.w.z. dat binnen een tekst één of meer dialoge...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

intertekstualiteit

Theorie met betrekking tot de relaties en wederzijdse beïnvloeding van ongelijksoortige beelden van en verwijzingen naar andere teksten en werken van beeldende kunst of architectuur die zijn geplaatst binnen een tekst of een werk van beeldende kunst of architectuur.
Categorie: Abstracte Begrippen > historische, theoretische en kritische beg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

intertekstualiteit

[Nederlands] het naar elkaar verwijzen van teksten
Gevonden op https://quizlet.com/21220528/nederlands-flash-cards/

Intertekstualiteit

[Literatuur] Een procedé in de literatuur waarbij schrijvers zich laten inspireren door creativiteit en zo reageren op oude teksten.
Gevonden op https://quizlet.com/4300374/literair-historische-begrippen-deel-1-bladzijde
Geen exacte overeenkomst gevonden.