Zoek op

Isocolon

Een colon met een (bijna) gelijk aantal lettergrepen in de samenhangende delen Het vertoont dus parallellisme 1. Een herhaling van zinnen van gelijke lengte en gewoonlijk een overeenkomende structuur
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_i.htm

Isocolon

Het isocolon - van het Griekse ἴσος (ísos), "gelijk" en κῶλον (kôlon), "(lichaams)deel, zin(sdeel) of prosodische eenheid" - is een op verschijnselen als polyptoton en paronomasie gebaseerd stijlmiddel. In zijn algemeenheid betreft het de herhaling binnen een bepaald syntactisch verband van op een bepaalde manier overeenkomende wo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Isocolon

Isocolon

Let op: Spelling van 1858 wanneer de leden eener periode een gelijk aantal woorden bevatten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.