Zoek op

kanselarij

Afdeling aan een geestelijk of wereldlijk hof belast met het opstellen, schrijven en bezegelen van juridische en bestuurlijke stukken zoals brieven en oorkonden. Het hoofd van de kanselarij, de kanselier, bezat veelal een grote politieke macht.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/kanselarij

kanselarij

kanselarij zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɑnsəla'rɛi] Verbuigingen:   kanselarij|en (meerv.) kantoor van een minister of andere belangrijke overheidsfunctionaris Voorbeeld:   `de kanselarij van de eerste minister` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorre...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kanselarij

Kanselarij

[Leeuwarden] - De Kanselarij is een monumentaal gebouw in Leeuwarden (Turfmarkt 13). ==Geschiedenis== Zij werd in de periode 1566-1571 gebouwd, waarschijnlijk op kosten van Filips II, als zetel van het Hof van Friesland. In 1814 werd de kanselarij als ziekenhuis ingericht. Van 1814 tot 1824 diende zij als kazerne. Van 1824 ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanselarij_(Leeuwarden)

Kanselarij

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), griffie, kantoor (van regeringsmagten, gezantschappen of konsulaten); de - van het (gerechts) hof; de - eener ridderorde.
~STIJL, m.,
~TAAL, v. officiële stijl en taal.
*...LIER, m. (-s), opzigter-, hoofd eener kanselarij, uitvaardiger van regerings oorkonden; - eener ridderorde; - van...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Kanselarij

Let op: Spelling van 1858 geregtkamer, waar de geregtelijke stukken uitgevaardigd, en de openbare papieren, oorkonden, enz., van algemeen belang, bewaard worden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

kanselarij

griffie, kantoor waar gerechtelijke stukken worden uitgevaardigd; bureau waar staatsstukken worden opgesteld en bewaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

kanselarij

griffie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kanselarij
Geen exacte overeenkomst gevonden.