Zoek op

griffie

gerechtelijk recht: de dienst bij een hof of een rechtbank die instaat voor de administratie van de rechtspleging (schiftelijke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=griffie

griffie

politiek - staatskundig: afdeling die verantwoordelijk is voor de schriftelijke vastlegging van hetgeen zich op de zittingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/griffie

griffie

staatskundig: afdeling die verantwoordelijk is voor de schriftelijke vastlegging van hetgeen zich op de zittingen afspeelt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/griffie

griffie

staatsrecht: afdeling van een gerecht dat verantwoordelijk is voor de schriftelijke vastlegging van hetgeen zich op een zitting ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/griffie

griffie

Verouderd begrip voor het secretariaat (het uitvoerende apparaat) van bijvoorbeeld een rechtbank. Het woord slaat ook op het secretariaat van een griffier (secretaris), zoals van de raadsgriffier van de Gemeenteraad of de staatsgriffier van de Provinciale Staten , dat zorgt voor ambtelijke ondersteuning.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/griffie

griffie

De griffie is de organisatie die er voor zorgt dat alle communicatie die betrekking heeft op rechtszaken vastgelegd wordt. Zo worden alle processtukken ingediend bij de griffie. Ook wordt door een griffier steeds een schriftelijk verslag gemaakt van een rechtszitting.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/griffie

griffie

de griffie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['xrɪfi] Verbuigingen:   griffie|s (meerv.) officieel secretariaat van een overheidsinstantie Voorbeelden:   `De griffie is een ondersteunende afdeling van de gemeenteraad, met als belangrijke taak het voorbereiden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/griffie

Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende afdeling: de griffie. Een belangrijke taak van de griffie is de gemeenteraad (de raad, de raadscommissies en de raadsleden) in brede zin te ondersteunen. Zo zorgen Griffiemedewerkers, onder leiding van de Griffier, ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en raad in goede banen worden geleid. Zij v...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Griffie

Let op: Spelling van 1858 zie greffe
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Griffie

Secretariaat van rechterlijke, wetgevende en andere staatscolleges. Aan het hoofd van een griffie staat een griffier.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

griffie

secretarie van bestuurslichamen en rechtbanken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/griffie

Griffie

Administratieve afdeling van een gerecht.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Griffie

Een griffie is een secretariaat van een rechterlijk, administartief of wetgevend college. Aan de verschillende gerechten zijn griffies verbonden, dit zijn administratieve centra onder het toeziend oog van een griffier. In België is griffier een beëdigd beroep, waartoe men pas kan worden toegelaten na een examen bij het ministerie van justitie. Bi...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/griffie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.