Zoek op

klimaatneutraal

klimaatneutraal bijv.naamw. geen effect op het klimaat hebbend, m.n. doordat de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten bij een bepaalde activiteit, wordt gecompenseerd, bijv. door het planten van boom|bomen Bron: Wikiwoordenboek - klimaatneutraal. SpellingJuist gespeld: 'klimaatneut...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/klimaatneutraal

klimaatneutraal

geen negatief effect hebbend op het klimaat
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/klimaatneutraal

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Klimaatcompensatie en CO2-compensatie zijn termen die aangeven dat voor een organisatie, een (productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt gecompenseerd. De termen worden door elkaar heen gebruikt. == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatneutraal

klimaatneutraal

•geen effect op het klimaat hebbend, m.n. doordat de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten bij een bepaalde activiteit, wordt gecompenseerd, bijv. door het planten van boom
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/klimaatneutraal

Klimaatneutraal

een waterschap is klimaatneutraal als de totale hoeveelheid van alle binnen het waterschap vrijkomende broeikasgassen (naast CO2-emissies door energieproductie ook emissies van andere broeikasgassen), even groot is als de vermeden emissies o.a. door de binnen het waterschap opgewekte duurzame energie maar óók bijvoorbeeld CO2-opslag, etc.
Gevonden op http://www.hhdelfland.nl/publish/vergaderagenda/382/D990860V2140316.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.