Zoek op

Klinke

Uit `De lagere vaktalen: De spinners-en weverstaal` 1914 stukje ijzer, hebbende nagenoeg den vorm van een gebogen beitel. Het steekt met een kloeken nagel in de rechter rame vast, zoodat de punt der klinke in de tanden van den band kan vatten. Wordt nu het goed opgewonden, dan schuiven de tanden van den band, door het draaien van den onderlo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.