Zoek op

klinker

de klinker zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈklɪŋkər] Verbuigingen:   klinker|s (meerv.) 1) steen in het wegdek Voorbeeld:   `Over de klinkers van deze weg komt binnenkort een asfaltlaag.` 2) letter waarvan de lucht bij het uitspreken on...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/klinker

KLINKER

1) Assonant 2) Baksteen 3) Bestratingsmateriaal 4) Deel van een woord 5) Gesteente 6) Hardgebakken steen 7) Kassei 8) Kei 9) Kunststeen 10) Letter 11) Lettersoort 12) Opritmateriaal 13) Soort letter 14) Steen 15) Straatkei 16) Straatsteen 17) Taalkundige term 18) Tegel 19) Vocaal 20) Wegbedekking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KLINKER/1

Klinker

[halffabricaat] - Portlandklinker of klinker is een halffabricaat bij de productie van portlandcement. Het materiaal bestaat uit harde, steenachtige brokken die voortkomen uit sintering van kalksteen, klei en schalie. ==Productie== Zie het artikel over de cementindustrie voor meer informatie hierover. ==Gebruik== Uit klinke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinker_(halffabricaat)

Klinker

[klank] - Klinkers of vocalen zijn klanken waarbij de lucht ongehinderd door de mond naar buiten komt, dus zonder op de voorgrond tredende ruis-, knal- of plopgeluiden. De letters a, e, i, o, u en de digraaf ij worden eveneens klinkers genoemd, maar de klank van die letters hangt af van de letters die eromheen staan. Om ver...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinker_(klank)

Klinker

[steen] - Een klinker, officieel straatbaksteen, is een type baksteen dat gebruikt wordt als bestrating in de wegenbouw. De naam klinker slaat van oudsher op bakstenen, die als men er tegen aan tikt "helder klinken". Ook betonstraatstenen worden in de praktijk soms klinkers genoemd. Betonstraatstenen hebben echter een heel ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinker_(steen)

klinker

• [taalkunde] een klank van de menselijke spraak waarbij geen obstructie in de ademstroom aangebracht wordt. •een letter of teken dat een dergelijke spraakklank voorstelt. • [bouwkunde] een forse soort baksteen die voor bestrating gebruikt wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/klinker

Klinker

Een klinker (of: vocaal) is een spraakklank waarbij de uitgestoten lucht bij de productie ongehinderd de mond verlaat. Voorbeelden zijn de a, e, i, o en u (die alle een zgn. `lange` en `korte` variant hebben), de toonloze e (zoals in de), de `lange` klinkers oe en eu en de tweeklanken
Gevonden op http://taaladvies.net/

klinker

1. de lettertekens a, e, i, o, u en in de meeste gevallen y of combinaties daarvan, bijvoorbeeld aa, oe (maar niet de tweeklanken zoals au en ui) ; 2. de klanken die door deze letters worden voorgesteld. ? medeklinker, tweeklank
Gevonden op http://woordenlijst.org/leidraad/lijst_van_vaktermen/klinker/

klinker

geluidsdragende aangehouden spraakklank, geproduceerd met karakteristieke articulatie
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/k.html

klinker

basismateriaal voor de meeste cementen Nadere omschrijving De basis voor de meeste cementen is portlandcement, meestal in de vorm van bolletjes portlandcementklinker. Na te zijn gemalen is dit een CEM I, oftewel portlandcement. We noemen dit cement een hydraulisch bindmiddel, dat wil zeggen dat het reageert met water tot een verhard product ...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

Klinker

Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 de beste baksteen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Klinker

Let op: Spelling van 1858 kleine zeer hard gebakken steen, welke, bij het slaan, eenen klank van zich geeft
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

klinker

(klinker, scheepsklinker) persoon, die de klinknagels plat slaat. [T>]
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kij

klinker

Klinker is de populaire naam voor de portlandcementklinker, een product dat wordt verkregen door een nauwkeurig samengesteld mengsel van grondstoffen (kalk, kiezelzuur, aluminiumoxide, ijzeroxide en kleine hoeveelheden andere materialen) tot sintering te brengen en vervolgens snel af te koelen. Portlandcementklinker is essentieel voor de fabricage ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10045

klinker

1. Oorspronkelijk een harde baksteen die nauwelijks water opzuigt. Deze eigenschap ontstaat door de hogere afstooktemperatuur van ca. 1200 graden C en de langere verblijftijd in de oven. De naam klinker is afkomstig van het heldere geluid dat deze baksteen geeft als er op getikt wordt. De gunstige eigenschappen van hardheid en waterdichtheid maakte...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

klinker

een spraakklank die in de mond wordt gevormd en waarbij de lucht niet wordt gestuit of onderbroken
  • gedekte klinker: wordt afgebroken door een medeklinker die erop volgt; stekker
  • lange klinker: geeft de indruk langer te duren dan andere; beer

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10109

Klinker

De samenstelling van de grondstoffen van portlandcement is kalkmergel en leem (klei). Na breken en mengen van het droge mengsel (deze droge methode wordt bij de ENCI toegepast), wordt dit in een draaioven gebrand tot 1450°C. Bij deze temperatuur begint het mengsel te sinteren. De aldus verkregen sintels noemt men "cementklinker".
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10746

Klinker

Stofnamen, Handelsnamen, Synoniemen, Buitenlandse-namen en Soorten: Cementklinker
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10746

klinker

Def.: hardgebakken straatsteen Toelichting: Wordt gebruikt als toplaagtype
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

klinker

hardgebakken steen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/klinker1

klinker

Klinker: De letters; a - e - i - o - u Medeklinker: De letters; b - c - d - f - g - h - j - k - l - m - n - p - q - r - s - t - v - w - x - y - z
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/klinker-me

klinker

letter die bij het uitspreken je stembanden doet trillen vb: a en e zijn klinkers Synoniem: vocaal
steen waarmee straten zijn gemaakt vb: de steeg werd bestraat met klinkers Synoniem: straatsteen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=klinker
Geen exacte overeenkomst gevonden.