Zoek op

klinkerreductie

klinkerreductie zelfst.naamw. [taalkunde] reductie van een klinker, doorgaans tot een sjwa Bron: Wikiwoordenboek - klinkerreductie. Spelling'klinkerreductie' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeg...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/klinkerreductie

Klinkerreductie

Klinkerreductie is in de fonetiek een verzamelterm voor verschillende veranderingen in de uitspraak van een klinker op het gebied van onder andere sonoriteit, klemtoon, duur, volume of articulatie die ervoor zorgen dat de klinker als geheel "zwakker" klinkt, en in de meeste gevallen ook korter. In de fonologie wordt met klinkerreductie iets ande.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinkerreductie
Geen exacte overeenkomst gevonden.