Zoek op

Krioel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] gewemel door elkander.
~EN, ow. [gelijkvloeiend] (het krioelde, heeft gekrioeld), door elkander wemelen; het krioelde van menschen; in dit water krioelt het van wormen; [figuurlijk] op de lei -, krassen, strepen maken, slecht schrijven.
~ING, v. het krioelen, gekrioel.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.