Zoek op

schepenen

Rechtsprekend college in de steden, waarvan de leden door en uit de vroedschap of op voordracht daarvan door de stadhouder werden benoemd. In de zeventiende eeuw werd in een aantal steden ook een lager rechtscollege voor zaken van minder belang opgericht om de schepenen te ontlasten. Op het platteland hadden de schepenen meestal ook een wetgevende ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/schepenen

schepenen

Bestuurs- en rechtscollege bestaande uit door de stadsheer benoemde of, later, door de burgerij gekozen leden onder leiding van de schout . Zie ook baljuw en schepenen in het hoofdstuk Nederlandse geschiedenis van 1500 tot 1813.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-voorgeschiedenis/schepenen

schepenen

rechters en bestuurders van een zelfstandige stad
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Schepenen

[Geschiedenis] Mensen uit rijke burgerij die onder leiding van de schout zorgden voor de rechtspraak
Gevonden op https://quizlet.com/68205510/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.