Zoek op

Mensbeeld

Een mensbeeld is een doordachte en samenhangende voorstelling van wat het betekent mens te zijn. Mensbeelden zijn verbonden met (historische bepaalde) filosofische, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen. Mensbeelden worden ook gebruikt om historische perioden te typeren. Zo kan er generaliserend gesproken worden over het mensbeeld van d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mensbeeld

Mensbeeld

[Levensbeschouwing] Een omschrijving van de mens die geldt voor alle mensen zonder uitzondering
Gevonden op https://quizlet.com/104059960/begrippen-hoofdstuk-2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.