Zoek op

mesoniveau

Het niveau waarop men bezig is met het onderzoek naar of van de aarde. Bij mesoniveau is men bezig met het onderzoek betreffende bijv.. hele landen Andere niveaus van onderzoek zijn micro- en macroniveau.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

Mesoniveau

Zorgverlening op het niveau van de organisatie van de zorg in instellingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.