Zoek op

misdaad

strafrecht: zwaar vergrijp (het woord komt in de Nederlandse strafwetgeving niet voor). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/misdaad

misdaad

de misdaad zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈmɪsdat] Verbuigingen:   mis|daden (meerv.) handeling die de wet niet toestaat Voorbeeld:   `een misdaad plegen`Synoniem:   misdrijf de georganiseerde misdaad  (mensen die het overtreden van d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/misdaad

MISDAAD

1) Aanslag 2) Crime 3) Crimen 4) Criminaliteit 5) Criminele handeling 6) Daad van strafbaar feit 7) Delict 8) Doodslag 9) Euveldaad 10) Karwei 11) Misdrijf 12) Moord 13) Ondaad 14) Onwettige handeling 15) Overtreding 16) Overval 17) Rechtsdelict 18) Roofmoord 19) Schanddaad 20) Schuld 21) Schurkenstreek 22) Slechte daad 23) Slechte handeling 24) St...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MISDAAD/1

Misdaad

De term misdaad staat in het algemeen voor het breken van de wet, wat meestal leidt tot veroordeling door een rechter met rechterlijke macht. De term kan ruim worden gedefinieerd als een strafbaar feit of een misdrijf. Strafrechtelijk gezien kan de definitie echter verschillen van land tot land. Het begrip is nauw verwant met misdrijf. Degene die ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdaad

Misdaad

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...aden), slechte daad, zondige handeling.
*..DADIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), -LIJK, [bijwoord] strafwaardig; eene misdaad bedreven hebbende; op eene misdaad betrekking hebbende.
*...DADIGER, m. (-s),
*...DADIGSTER, v. (-s), die zich aan eene misdaad heeft schuldig gemaakt.
...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

misdaad

Het plegen van delicten die door het publiekrecht zijn verboden of het niet nakomen van verplichtingen die door het publiekrecht zijn opgelegd. In beide gevallen is de pleger volgens die wetten strafbaar.
Categorie: Abstracte Begrippen > sociale kwesties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

misdaad

Een misdaad, of in juridisch taalgebruik misdrijf, is een strafbaar feit waarvoor een rechter gevangenisstraf kan opleggen. Internationale mensenrechtenverdragen zeggen betrekkelijk weinig over misdaad. Het Europees verdrag noemt het belang van preventie, het Vluchtelingenverdrag sluit degenen die ernstige niet-politieke misdrijven hebben gepleegd ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

misdaad

wandaad (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/misdaad

misdaad

ernstige slechte daad die strafbaar is vb: het slaan van je vrouw is een misdaad Synoniem: misdrijf
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=misdaad

misdaad

[Nederlands] criminele daad
Gevonden op https://quizlet.com/116504891/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.