Zoek op

pacht

algemeen: Is de beloning voor de productiefactor natuur. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=pacht

pacht

agrarisch recht: huur van onroerende goederen voor landbouwdoeleinden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=pacht

pacht

agrarisch recht: in gebruik hebben, huren;of pachtprijs. Het bedrag dat moet worden betaald om een stuk landbouwgrond of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/pacht

pacht

Het recht dat iemand tegen betaling heeft op het gebruik van een stuk grond, meestal agrarische grond met een boerderij. Soms het recht op een viswater of het recht een pontveer te beheren. Het is een soort langdurige huur . De opbrengst van het gebruik is voor de pachter. Grond wordt door de gemeente vaak in zogeheten erfpacht gegeven om een huis ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/pacht

pacht

pacht zelfst.naamw. geld betaald voor het vruchtgebruik van grond waar men niet de eigenaar van is    Voorbeeld: `Ze konden de pacht niet betalen. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'pacht' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pacht

PACHT

1) Canon 2) Gebruikersovereenkomst 3) Gebruiksovereenkomst 4) Grondhuur 5) Grondrente 6) Huur 7) Huur van land 8) Huur van vastgoed 9) Huurovereenkomst 10) Landhuur 11) Maar 12) Marktgeld 13) Overeenkomst 14) Pachtgeld 15) Pachttermijn 16) Rente 17) Schriftelijke overeenkomst 18) Soort huur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PACHT/1

pacht

belasting
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Pacht

Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande `hoeve`, viswater of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte dienst komt in beginsel toe aan de pachter. Het is een zo.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pacht

Pacht

Jaarlijkse rente, huurgeld voor het gebruik van een stuk land.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

pacht

huur
Jaar van herkomst: 1249 (CG I 1, 42 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Pacht

De beloning voor het beschikbaar stellen van grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

pacht

vorm van huur (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pacht

pacht

huur van een stuk land of van een gebouw vb: deze boer moet pacht betalen voor het land in de Eilandspolder
de wijsheid in pacht hebben [denken dat jij de enige bent die het goed weet]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=pacht

pacht

is de beloning voor de productiefactor natuur.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

pacht

is de beloning voor de productiefactor natuur.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm

pacht

is de beloning voor de productiefactor natuur.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Pacht

[Politiek] Een belasting die de boer moest betalen aan zijn heer. Dit was vaak een deel van zijn oogst. Ook betaalde de boer zijn pacht door diensten te verrichten op het vroonland.
Gevonden op https://quizlet.com/115204276/politiek-economie-in-de-middeleeuwen-flash-ca
Geen exacte overeenkomst gevonden.