Zoek op

referendum

staatsrecht: volksraadpleging. Met een ~ wordt een besluit dat door een staatsorgaan is genomen of wordt overwogen aan een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=referendum

referendum

staatsrecht: Latijn: met een ~ wordt een besluit dat door een staatsorgaan is genomen of wordt overwogen aan een volksstemming ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/referendum

referendum

Rechtstreekse raadpleging van het volk over een politiek vraagstuk. Het referendum is dus een uiting van directe democratie . Landen waar het referendum bestaat, zijn onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Zwitserland. In Nederland zijn referenda mogelijk op gemeentelijk niveau. In juni 2005 is in Nederland voor het eerst in 200 ja...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/referendum

referendum

Volksstemming. Vorm van inspraak waarbij de kiesgerechtigde leden van de samenleving zich direct voor of tegen een bepaalde mening of een bepaald beleidsvoorstel mogen uitspreken. Bij bindende referenda is het bestuur verplicht de uitslag van het referendum uit te voeren, bij raadplegende referenda niet.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/referendum

referendum

het referendum zelfst.naamw.Uitspraak:   [refəˈrɛndʏm] Verbuigingen:   refe|renda (meerv.) keer dat de bevolking mag stemmen over een plan van de regering Voorbeeld:   `een referendum houden` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 're...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/referendum

REFERENDUM

1) Plebisciet 2) Volksraadpleging 3) Volksstemming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFERENDUM/1

Referendum

Letterlijk 'volksstemming'. Bij een referendum vraagt de gemeente aan u om te stemmen over een bepaald raadsvoorstel, bijvoorbeeld over de sluitingstijden van de cafés. Meestal maakt een gemeenteraad van te voren een afspraak in hoeverre ze zich aan de uitslag zal houden. Als een referendum bindend is (waarbij meestal een voorwaarde is dat de opko...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

referendum

volksstemming
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Referendum

In veel landen bestaat de mogelijkheid om over bepaalde belangrijke onderwerpen een volksraadpleging te houden, een referendum. Nederland kent sinds 2001 ook deze mogelijkheid. Het gaat dan om een raadgevend correctief referendum op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zo`n referendum kan alleen gaan over wetten of besluiten die al door e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Referendum

In veel landen bestaat de mogelijkheid om over bepaalde belangrijke onderwerpen een volksraadpleging te houden, een referendum. Nederland kent sinds 2002 ook deze mogelijkheid. Het gaat dan om een raadgevend correctief referendum op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zo'n referendum kan alleen gaan over bepaalde wetten of besluiten die al door een volksvertegenwoordiging zijn goedgekeurd, om die zodoende te 'corrigeren'. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

referendum

Volksraadpleging waarbij iedere stemgerechtigde om een mening wordt gevraagd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

referendum

volksstemming
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Referendum

Een referendum of volksraadpleging is een stemming waarin de burgers van een democratische rechtsstaat de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de wetgeving, bepaalde besluiten of andere zaken van algemeen belang van een bepaalde overheid. Er zijn verschillende soorten referenda. Een raadplegend referendum is bedoeld om de mening van bur...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Referendum

referendum

volksstemming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/referendum

referendum

stemming van het hele volk over een belangrijk onderwerp vb: er was een referendum over de nieuwe spoorlijn
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=referendum

Referendum

[Maatschappijleer] ( Voorbeeld van directe democratie ) Een volksstemming over een belangrijk onderwerp
Gevonden op https://quizlet.com/104604244/maatschappijleer-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.