Zoek op

onterven

erfrecht: de erflater sluit een erfgenaam uit van zijn nalatenschap of beperkt diens aanspraken tot een minimum. Niet reservataire ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=onterven

onterven

erfrecht: een erflater sluit een erfgenaam of legitimaris uit van zijn nalatenschap. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/onterven

onterven

onterven werkw. bepalen dat iemand niet langer voor een deel in de erfenis in aanmerking komt    Voorbeeld: `Hij was allang onterfd door zijn vader. ` tweede betekenisomschrijving    Voorbeeld: `Zin met het onterven in de tweede betekenis erin. ` enz. Bron: WikiWoordenboek. ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/onterven

ONTERVEN

1) Bastaard maken 2) Iemand uitsluiten van een erfenis 3) Iemand zijn erfdeel onthouden 4) Schrappen als erfgenaam 5) Uit een testament schrappen 6) Uitsluiten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONTERVEN/1

Onterven

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] aan zijne erfgenamen de hun toekomende nalatenschap onthouden.
*...ERVING, v. (-en).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

onterven

[Nederlands] ervoor zorgen dat iemand niets van jou krijgt als je dood gaat
Gevonden op https://quizlet.com/113240999/nederlands-flash-cards/

Onterven

Onterven is het in een testament bepalen dat een wettelijke erfgenaam niet mag erven. Je kunt je kind onterven.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/onterven/
Geen exacte overeenkomst gevonden.