Zoek op

ONTSLUITING

1) Ontgrendeling 2) Ontsluiten 3) Opening 4) Openlegging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONTSLUITING/1

Ontsluiting

stadium van de bevalling, waarbij de baarmoedermond wijder wordt en de vruchtvliezen breken
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N4Voortplanting/begrippenlijst.htm

ontsluiting

De ontsluiting is de eerste fase van de zwangerschap waarbij de baarmoederhals geleidelijk aan meer opening vertoont om de doorgang van de baby te vergemakkelijken.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Ontsluiting

[geologie] - Een ontsluiting is een plaats waar een gesteente aan de oppervlakte komt (dagzoomt) en onbegroeid te zien is. De mate van ontsluiting hangt af van het klimaat dat de vegetatie bepaalt. Droge gebieden kennen vaak goede ontsluitingen, maar ook steile wanden zijn vaak onbegroeid en daardoor goed ontsloten. Een ont...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontsluiting_(geologie)

Ontsluiting

[informatiewetenschap] - Ontsluiting is het vindbaar of toegankelijk maken van informatie. Ontsluiting omvat alle activiteiten en faciliteiten om documenten en de daarin vervatte informatie terugvindbaar te maken; kortom, ontsluiting faciliteert het zoeken naar informatie. De ontsluiting is wel `het hart van het bibliotheek...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontsluiting_(informatiewetenschap)

Ontsluiting

[scheikunde] - Ontsluiting is de term die in de chemie wordt gebruikt voor het geschikt maken van een monster voor analyse. Hoewel er ten gevolge van de verschillen in monsters en analysetechnieken een grote verscheidenheid aan ontsluitingsmethoden ontwikkeld is, hebben de methoden de volgende kenmerken gemeenschappelijk: ....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontsluiting_(scheikunde)

ontsluiting

Door regelmatige samentrekkingen van de baarmoederwand wordt de baarmoedermond opgerekt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Ontsluiting

Het in toegankelijke staat brengen door het het vervaardigen van toegangen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Ontsluiting

Het proces van het vinden van relevante informatie. Van belang is te constateren dat met dit begrip het vinden van informatie wordt bedoeld. Dat is dus breder dan het vinden van afzonderlijke documenten of bronnen (resources), aangezien gebruikers vaak zoeken naar informatie die meerdere bronnen beslaat. In de context van metadata betreft ontsluiti...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Ontsluiting

Methoden en technieken met behulp waarvan informatiedragers of in informatiedragers opgeslagen informatie terugvindbaar worden gemaakt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.