Zoek op

Onvaarbaar

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] (-der, -st), niet te bevaren (van eene rivier enz.); het is - weer, de weersgesteldheid gedoogt niet het uitvaren of, - zee te kiezen.
~HEID, v.
*...VAARDIG, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] niet gereed; niet vaardig, niet handig.
*...VALSCH, [bijvoegelijk naamwoord...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

onvaarbaar

niet of zeer moeilijk kunnen varen, eigenlijk alleen gebruikt in: ONVAARBAAR WEER
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=o
Geen exacte overeenkomst gevonden.