Zoek op

opsporingsonderzoek

strafprocesrecht: onderzoek onder leiding van de procureur des Konings met het oog op het opsporen van de misdrijven, hun ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=opsporingsonderzoek

opsporingsonderzoek

strafprocesrecht: onderzoek onder leiding van de officier van justitie n.a.v. een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opsporingsonderzoek

opsporingsonderzoek

Ook gerechtelijk vooronderzoek . Het onderzoek dat er toe dient om strafbare feiten op te sporen. Het opsporingsonderzoek staat onder leiding van de officier van justitie en is gebonden aan de wet. Zo mag de politie niet zomaar mensen bedreigen om informatie los te krijgen. Alle stappen van het onderzoek worden gedocumenteerd, zodat de rechter uite...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/opsporingsonderzoek

Opsporingsonderzoek

[Maatschappijleer] de politietaak om te onderzoeken wat er bij een strafbaar feit is gebeurd en wie erbij betrokken zijn.
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.