Zoek op

polygamie

vreemdelingenrecht: getrouwd zijn met meerdere vrouwen of mannen tegelijk. Dit is volgens de Belgische wet niet toegestaan. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=polygamie

polygamie

vreemdelingenrecht: getrouwd zijn met meerdere vrouwen of mannen tegelijk. Dit is volgens de Nederlandse wet niet toegestaan. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/polygamie

polygamie

de polygamie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [polixa'mi] huwelijk van iemand met meer dan één partner Voorbeeld:   `In België en Nederland is polygamie bij wet verboden.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'polygamie' komt voor in de Woo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/polygamie

POLYGAMIE

1) Veelwijverij
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POLYGAMIE/1

polygamie

het gehuwd zijn van een man of een vrouw met meer dan één partner tegelijk; veelwijverij; polygynie
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/polygamie

Polygamie

Polygamie (πολυ (poly) = veel; γαμος (gamos) = huwelijk) is een echtelijke verbintenis van één mens met meerdere partners tegelijk. == Definities == Indien er sprake is van meerdere vrouwen bij één man dan spreekt men van polygynie of veelwijverij. Polyandrie is de situatie van meerdere mannen bij één vrouw. Naast monogamie komt pol...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Polygamie

Polygamie

Polygamie is een verbintenis van één man met verscheidene vrouwen tegelijk of één vrouw met verscheidene mannen tegelijk.
Gevonden op http://www.aviornis.nl/vogels/begrippenlijst/

polygamie

huwelijk van een man met meer vrouwen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Polygamie

Let op: Spelling van 1858 veelvoudige echt, d.i., de verbinding van eenen man met verscheidene vrouwen, veelvrouwerij, of van eene vrouw met verscheidene mannen, veelmannerij. Polygamisten, Planten met gemengde geslachten, of met mannelijke, vrouwelijke en basterd-bloesems
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

polygamie

huwelijk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Polygamie

Polygamie, vroeger ook `veelwijverij` genoemd, is het gebruik dat een man met meerdere vrouwen trouwt. Polygamie in sociale zin is de acceptatie van het feit dat meerdere vrouwen met één man getrouwd zijn. Polygamie is het tegenovergestelde van polyandrie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Polygamie

huwelijken waarbij het de man of de vrouw wordt toegestaan met meer dan 1 partner gehuwd te zijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

polygamie

eenslachtige en tweeslachtige bloemen samen op één plant (met diverse varianten)
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php

Polygamie

[Nederlands] Getrouwd zijn met meerdere partners
Gevonden op https://quizlet.com/86024806/nederlands-flash-cards/

polygamie

Zie monogamie.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/polygamie
Geen exacte overeenkomst gevonden.