Zoek op

Rampe

De Rampe is een korte gekasseide helling gelegen in Kluisbergen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Het is een deel van de kasseiweg Watermolenstraat, die de Keuzelingestraat verbindt met de Kalkhovenstraat. ==Fietsroute== Het is een onderdeel van de Eddy Merckxroute (Oost-Vlaanderen), die de Rampe aandoet en afdaalt. Een keuze omwille van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rampe

Rampe

Let op: Spelling van 1858 (bouwk.) eene schuins opgaande vlakte, of hellend vlak, dat in stede van eenen trap gebruikt wordt; ook de zijleuning eens traps. Desgelijks de opril aan de bank voor de kanonnen; een zacht glooijende weg aan eenen wal (waarvoor de Franschen echter liever pente gebruiken)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.