Zoek op

rechtbank

de rechtbank zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈrɛx(t)bɑŋk] Verbuigingen:   rechtbank|en (meerv.) instelling waar rechters beoordelen of iemand schuldig is aan een misdrijf en welke straf hij of zij krijgt Voorbeeld:   `voor de rechtbank moeten verschi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rechtbank

RECHTBANK

1) Aanrecht 2) Balie 3) Bijl 4) Forum 5) Gebouw van het openbaar ministerie 6) Gerecht 7) Gerechtsgebouw 8) Gerechtshof 9) Hof 10) Inrichting om recht te doen 11) Juridisch college 12) Juridisch gebouw 13) Kadi 14) Officiële instantie 15) Rechterlijk college 16) Rechterstoel 17) Rechtscollege 18) Rechtsprekend college 19) Tribunaal 20) Vierschaar ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTBANK/1

Rechtbank

Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben. Dat wil zeggen dat personen die vinden dat hen onrecht is aangedaan, zich tot een rechtbank kunnen wenden met het verzoek hun zaak te behandelen. Daarnaast kunnen aanklagers namens het volk of namens de overheid zich tot...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtbank

Rechtbank

[Nederland] - De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg in Nederland voor het bestuursrecht (waaronder begrepen het fiscaal recht), het civiel recht en het strafrecht. In civiele en strafzaken is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Bij bestuursrechtszaken is tegen een uitspraak van de rechtbank hoger beroep mogeli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtbank_(Nederland)

rechtbank

• [juridisch] instelling waar rechtgesproken wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rechtbank

Rechtbank

Rechtscollege dat in eerste aanleg kennis neemt van alle zaken waarvoor niet een andere rechter is aangewezen. Er zijn negentien rechtbanken.
De sector kanton (vroeger: kantongerecht) is sinds 1 januari 2002 opgenomen in de organisatie van de rechtbank.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=82

rechtbank

gebouw waarin recht gesproken wordt vb: in de rechtbank zag ik de verdachte
voor de rechtbank verschijnen [beoordeeld worden door een rechter]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=rechtbank

Rechtbank

Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. Zie ook: kaart gerechtelijke indeling.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Rechtbank

Arbeidsrechtelijke zaken komen niet snel voor de rechtbank, omdat in arbeidszaken de rechtbank slechts in hoger beroep tegen vonnissen van de kantonrechter bevoegd is.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

Rechtbank

[Maatschappijleer] hier worden overtredingen en misdrijven behandeld door rechters.
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/

Rechtbank

De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de ‘laagste’ rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van een nieuwe zaak meestal eerst naar de rechtbank moet gaan. Met andere woorden de rechtbank is de rechter in eerste aanleg.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/rechtbank/
Geen exacte overeenkomst gevonden.