Zoek op

gerechtshof

Nederlands recht: gerechtelijke instantie dat het hoger beroep tegen een beschikking of vonnis van een rechtbank behandelt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gerechtshof

gerechtshof

staatsrecht: of hof: gerechtelijke instantie dat het hoger beroep tegen een beschikking of vonnis van een rechtbank behandelt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gerechtshof

gerechtshof

het gerechtshof zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈrɛx(t)shɔf] Verbuigingen:   gerechts|hoven (meerv.) hogere rechtbank met meer macht © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'gerechtshof' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gerechtshof

gerechtshof

Wanneer één van de partijen het niet eens is met de beslissing die een à rechtbank genomen heeft, kan die partij in hoger beroep gaan. Dan wordt de zaak opnieuw aan de rechter voorgelegd, ditmaal de rechter bij het gerechtshof.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/gerechtshof

GERECHTSHOF

1) Balie 2) Cour (Frans) 3) Gerecht 4) Hof 5) Rechtbank 6) Rechtscollege 7) Rechtsgebouw 8) Tribunaal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GERECHTSHOF/1

Gerechtshof

Een gerechtshof is een rechtsprekend orgaan; zie: ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerechtshof

Gerechtshof

[België] - In België wordt de term gerechtshof gebruikt, zowel voor het gebouw waarin een rechtbank zetelt (gerechtsgebouw), als voor de rechtbank zelf. Strikt genomen zou de term echter alleen mogen slaan op die rechtbanken die met "hof" worden aangeduid, zoals het hof van beroep, het arbeidshof en dergelijke. ==Zie ook=...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerechtshof_(België)

Gerechtshof

[Nederland] - Een gerechtshof (vaak kortweg hof) is een rechterlijk college in Nederland. Normaliter spreekt een gerechtshof recht in hoger beroep. Zo kan een hof als beroepsinstantie fungeren in civielrechtelijke, strafrechtelijke en belastingrechtelijke geschillen. Het hof spreekt ook recht als men tegen een bepaald Centr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerechtshof_(Nederland)

Gerechtshof

Rechtscollege (`het hof`) dat het hoger beroep behandelt tegen een door een lagere rechter in eerdere instantie gewezen vonnis. Er zijn vijf gerechtshoven.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=285

Gerechtshof

Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Het Hof oordeelt ook over de vraag of een verdachte moet worden vervolgd als het OM daartoe niet besluit (de zogenaamde artikel 12-procedure). Ons land kent vijf Gerechtshoven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Gerechtshof

Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Er zijn vijf gerechtshoven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

gerechtshof

De raadsheren van het gerechtshof behandelen in het algemeen alleen zaken in hoger beroep. Zij bekijken nog eens wat er precies is gebeurd en luisteren opnieuw naar de verhalen van het openbaar ministerie en de verdachte. Het gerechtshof hoeft geen rekening te houden met uitspraak van de rechtbank. Iemand die in eerste instantie is veroordeeld, kan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

gerechtshof

Nederland krijgt vijf gerechtshoven. Deze rechters behandelen alleen hoger-beroepszaken van de rechtbank.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Gerechtshof

. Ook: het Hof. College waar het hoger beroep tegen vonnissen in door de arrondissementsrechtbank in eerste aanleg berechte zaken worden behandeld. Nederland heeft vijf gerechtshoven: Leeuwarden, Arnhem, 's Hertogenbosch, Amsterdam en 's Gravenhage. Elke civiele- of strafkamer bij het Hof bestaat uit drie leden: de president of vice-president en tw...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

gerechtshof

Er zijn in Nederland 5 Gerechtshoven. Het gebied dat een Gerechtshof (ook Hof genoemd) bestrijkt, heet ressort. Een lid van een Hof heet Raadsheer.Het Gerechtshof behandelt hoger beroep tegen vonnissen van Rechtbanken. Maar dan alleen die vonnissen welke door de Rechtbank in eerste aanleg zijn behandeld. Dat wil zeggen: de Rechtbank behandelt zaken...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Gerechtshof

Gerechtelijke instantie dat het hoger beroep tegen een beschikking of vonnis van een rechtbank behandelt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11034

gerechtshof

[Belgisch Nederlands] rechtbank
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

gerechtshof

hogere rechtbank vb: er zijn in Nederland vijf gerechtshoven
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gerechtshof

Gerechtshof

Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Nederland kent vijf gerechtshoven. Zie ook: kaart gerechtelijke indeling.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Gerechtshof

[Maatschappijleer] hier gaat iemand in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank.
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/

gerechtshof

[Maatschappijwetenschappen] De negentien rechtbanken vormen samen vijf Nederlandse ressorten. Ieder ressort heeft een eigen rechtbank. Ze bevinden zich in Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Leeuwarden en Den Bosch. In deze vijf hoven worden alleen zaken behandeld in hoger beroep.
Gevonden op https://quizlet.com/12844144/cr-hoofdstuk-6-rechterlijke-en-uitvoerende-mac
Geen exacte overeenkomst gevonden.