Zoek op

regres

verbintenissenrecht: recht van een persoon die een schuld heeft betaald om die schuld geheel of gedeeltelijk op andere personen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=regres

regres

verbintenissenrecht: verhaal van de hoofdelijk aangesproken schuldenaar op zijn medeschuldenaren om (gedeeltelijke) terugbetaling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=regres

regres

verbintenissenrecht: verhaal van de hoofdelijk aangesproken schuldenaar op zijn medeschuldenaren om (gedeeltelijke) terugbetaling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/regres

REGRES

1) Appel 2) Bonificatie 3) Inkorting 4) Recht op schadevergoeding 5) Rechtsterm 6) Regrediëntie 7) Schadeloosstelling 8) Schadeverhaal op iemand 9) Teruggang 10) Verhaal 11) Verhaal van schade 12) Verhaalrecht 13) Verhaalsrecht 14) Vermindering 15) Weigering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REGRES/1

Regres

Verhaalbaarheid bij schade
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10269

Regres

De houder van een wissel kan zijn recht van regres uitoefenen op de nemer, als de betrokkene de wissel niet betaalt. Het houdt in dat hij het bedrag kan terugvorderen op de nemer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

regres

verhaalrecht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/regres

Regres

Het verhaal dat op grond van het regresrecht kan worden uitgeoefend op degene, die tot betaling of vergoeding van een bedrag gehouden is. Krachtens de wet heeft een verzekeraar het recht van subrogatie waaraan hij het recht ontleent om, tot het beloop van hel bedrag dat hij aan zijn verzekerde op grond van de polis wegens een schade heeft vergoed, ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.