Zoek op

resultatenrekening

financiële zaken: Ook wel verlies- en winstrekening. Rekening waarop de in de loop van het boekjaar gerealiseerde omzet en ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=resultatenrekening

resultatenrekening

groei en conjunctuur, markten en prijzen: overzicht van opbrengsten en kosten van een onderneming, waaruit de hoogte van ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=resultatenrekening

resultatenrekening

ondernemingsrecht: overzicht van opbrengsten en kosten van een onderneming, waaruit de hoogte van de ondernemingswinst kan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/resultatenrekening

Resultatenrekening

De resultatenrekening is een overzicht van alle kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode, meestal een jaar. De resultatenrekening wordt ook wel Winst- en verliesrekening genoemd.
Gevonden op https://www.finler.nl/resultatenrekening/

Resultatenrekening

Winst- en verliesrekening: overzicht van de behaalde (bedrijfs)resultaten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Resultatenrekening

Hierin wordt informatie inzake de opbouw van de eigen vermogensaanwas gegeven. Ook wel de winst- en verliesrekening genoemd. Op een balans staan tijdstipgrootheden en op een resultatenrekening staan tijdvakgrootheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Resultatenrekening

Overzicht van de omzet in een periode en de posten die daarop in mindering komen omdat ze samenhangen met het behalen van die omzet (Interne Verslaggeving}. Synoniemen: winst en verliesrekening {Externe Verslaggeving}, verlies en winstrekening {Bedrijfsadministratie}. Overzicht van baten en lasten {Externe Verslaggeving }.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Resultatenrekening

Winst- en verliesrekening: overzicht van de behaalde (bedrijfs)resultaten gedurende een bepaalde periode.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Resultatenrekening

(1) 1) Overzicht van de omzet in een periode en de posten die daarop in mindering komen omdat ze samenhangen met het behalen van die omzet (Interne Verslaggeving}. Synoniemen: winst en verliesrekening {Externe Verslaggeving}, verlies en winstrekening {Bedrijfsadministratie}.
2) Overzicht van baten en lasten {Externe Verslaggeving }.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Resultatenrekening

(2) Een overzicht dat de oorzaken aangeeft waardoor het eigen vermogen in een bepaalde periode als gevolg van bedrijfsactiviteiten is toegenomen respectievelijk afgenomen. Ook wel winst-/verliesrekening genoemd): de resultatenrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van een periode en zijn af...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Resultatenrekening

De resultatenrekening, ook wel ‘Winst- en Verliesrekening’ genoemd, is de opstelling van alle baten en lasten van een onderneming, met
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/resultatenrekening?goback=%2
Geen exacte overeenkomst gevonden.