Zoek op

rijksadvocaat

verleent rechtskundige bijstand aan de belastingdienst en de staat. Bijv. de ~ te `s-Gravenhage treedt op in alle zaken waarin ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rijksadvocaat

Rijksadvocaat

De Rijksadvocaat is in Nederland een advocaat die tevens als buitengewoon ambtenaar van de Belastingdienst is aangesteld en die de Staat der Nederlanden vertegenwoordigt in rechtszaken voor de burgerrechter die de ontvangst van de rijksbelastingen betreffen. De Rijksadvocaat is niet dezelfde als de Landsadvocaat: die laatste vertegenwoordigt de St...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksadvocaat
Geen exacte overeenkomst gevonden.