Zoek op

risico

financiële zaken: Een beslissing kan een reeks mogelijke uitkomsten hebben waarbij aan elk van deze uitkomsten een objectief ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=risico

risico

Economisch risico houdt in dat door nog onbekende, toekomstige prijsdaling of ‑stijging vermogensverlies of ‑winst kan optreden. Een maatstaf voor risico is de variabiliteit van de desbetreffende prijs (portefeuilletheorie).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/risico

RISICO

1) Dreiging 2) Gevaar 3) Gevaar voor schade 4) Gevaar voor verlies 5) Gevaarlijke factor 6) Gevaarlijke kans 7) Gevaarlijke toestand 8) Gewaagd 9) Gok 10) Hachelijke kans 11) Hachelijke onderneming 12) Hachelijke situatie 13) Hachelijke toestand 14) Kans 15) Kans op een slechte afloop 16) Kans op gevaar 17) Kans op schade 18) Kwade kans 19) Onzelfz...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RISICO/1

risico

Een mogelijke gebeurtenis die schade of verlies kan toebrengen, of het vermogen beïnvloedt om doelen te realiseren. Een risico wordt gemeten op basis van de waarschijnlijkheid van een bedreiging, de kwetsbaarheid van het bedrijfsmiddel voor die bedreiging, en de impact indien de bedreiging zich voordoet. Risico kan ook worden gedefinieerd als onze...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

risico

•een mogelijk gevaar voor schade.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/risico

Risico

het product van de kans op het optreden van een incident en het ongewenste effect van dat incident
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Risico

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. gevaar; waagstuk; op - van; - lopen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Risico

Nederlandsche handelswoorden uit het Italiaans (1914): verantwoording; gevaar van schade.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

Risico

Let op: Spelling van 1858 Ital., risque, Fr., het wagen, waagstuk, gevaar. Risqueren, risiqueren, wagen, in gevaar brengen, op het spel zetten; gevaar loopen. Gerisqueerd, riscant, risquant, gewaagd, gevaarlijk
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Risico

De waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zich binnen een bepaalde periode of onder bepaalde omstandigheden voordoet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

Risico

Er bestaan verschillende risicotypes: kapitaalrisico, debiteurenrisico, wisselrisico, renterisico, liquiditeitsrisico,...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Risico

De verzameling van de kansen op allerlei ongewenste gebeurtenissen van een bepaalde omvang die bij een bepaalde activiteit (situatie) kunnen plaatsvinden. Rubriek(en): Arboveiligheid, Risico en veiligheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Risico

De waarschijnlijkheid dat de rendabiliteit lager zal liggen dan gehooptRoerende voorheffing
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Risico

De kans dat een bepaalde ongewenste gebeurtenis (bijv. ziekte, klacht of bijwerking) optreedt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Risico

De gevolgen van het verkeren in onzekerheid over hoe bijvoorbeeld de koers van een aandeel of van een buitenlandse valuta zich zal ontwikkelen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/risico

risico

kans dat er iets vervelends gebeurt vb: op straat loop je het risico aangereden te worden
op eigen risico [als er iets misgaat moet je niet zeuren]
dat is niet zonder risico [tamelijk gevaarlijk]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=risico

Risico

(informatiebeveiliging) Een risico is een bepaald gevaar dat de kwetsbaarheden van een activa of een groep activa uitbuit en dus de organisatie schade berokkent (bijvoorbeeld een virus dat een bestand wist). Het risico wordt bepaald door de waarschijnlijkheidsberekening van een gebeurtenis, te combineren met de gevolgen ervan.
Gevonden op http://www.privacycommission.be/nl/lexicon

risico

[Nederlands] gevaar voor verlies of schade
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/

Risico

(1) 1) Onzekerheid met betrekking tot de waarde van activa of van toekomstige kasstromen die voortvloeien uit het bezit van activa.
2) De kans dat de koers van een aandeel veel stijgt of veel daalt. Het gaat dus om de beweeglijkheid (de volatiliteit) van de koers.
3) Dubbele onzekerheid met betrekking tot de waarde van derivaten, dat wil zegg...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Risico

(2) Het woord risico wordt in het verzekeringswezen op diverse wijzen gebruikt. Objectief beschouwd is een risico de kans dat positieve verwachtingen niet uitkomen, met andere woorden de kans, dat een onheil leidt tot een ongewenst resultaat, bijvoorbeeld voortijdig overlijden, schade of verlies. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in zuivere en...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Risico

(3) Kans op een negatieve gebeurtenis.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Risico

De kans dat een ongewenst effect optreedt (ongeval).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11023

Risico

Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gespecificeerde gevaarlijke gebeurtenis zich voordoet en de gevolgen daarvan.
Gevonden op https://www.railalert.nl/download/type/document/id/41

Risico

Een functie van de mogelijkheid op een ongewenst effect en de grootte van dat effect, voortvloeiend uit geva(a)r(en).
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.