Zoek op

samenlevingscontract

personen- en familierecht: overeenkomst tussen (levens)partners, eventueel van hetzelfde geslacht en meestal opgesteld door ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=samenlevingscontract

samenlevingscontract

personen- en familierecht: overeenkomst tussen (levens)partners waarin de zakelijke aspecten van hun samenleving zijn geregeld. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/samenlevingscontract

samenlevingscontract

samenlevingscontract zelfst.naamw. een wettelijke overeenkomst tussen partners die geen huwelijk willen sluiten maar wel op rechtszekere wijze samen willen wonen   Voorbeeld: `Zij hadden gelukkig een samenlevingscontract afgesloten waarin dat goed geregeld was. ` Bron: Wikiwoordenboek -...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst die de vermogensrechtelijke verhoudingen regelt tussen twee of meer personen die een relatie hebben en een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenwonen). Overigens kunnen ook andere zaken in een dergelijk contract geregeld worden, zoals afspraken over eventuele kinderen binnen de rela...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Samenlevingscontract

samenlevingscontract

•een wettelijke overeenkomst tussen partners die geen huwelijk willen sluiten maar wel op rechtszekere wijze samen willen wonen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen partners. Je kunt dit contract samen opstellen of laten maken door een notaris. Als je voor bepaalde regelingen in aanmerking wilt komen, zoals partnerpensioen, kan een notarieel samenlevingscontract verplicht zijn. In een samenlevingscontract staan afspraken die te maken hebben met ...
Gevonden op http://www.echtscheiding-wijzer.nl/woordenboek/samenlevingscontract.html

Samenlevingscontract

Een contract waaruit blijkt dat de werknemer samenwoont met een partner.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Een contract waarin samenwoners de vermogensrechtelijke gevolgen van hun samenwoning kunnen regelen. Een samenlevingscontract behoeft voor de rechtsgeldigheid niet verplicht bij notariele akte te worden opgesteld, maar dit is wel aan te raden.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Contract afgesloten tussen partners, bijvoorbeeld over het delen van een huishouden.
Gevonden op http://www.homoinfo.nl/

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst, waarin de zogenaamde vermogensrechtelijke verhoudingen tussen twee of meer mensen die samenwonen worden vastgelegd. Daarnaast kunnen ook andere zaken in een dergelijk contract geregeld worden, zoals bijvoorbeeld afspraken over kinderen, pensioen en levensonderhoud.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Samenlevingscontract

Reeks afspraken met je partner, vastgelegd op papier. Een samenlevingscontract wordt sterk aangeraden als je samen een huis koopt, maar niet getrouwd bent.
Gevonden op https://huisa.nl/juridisch/samenlevingscontract/

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst is een akte tussen twee mensen waarin zij hun afspraken over het samenwonen vastleggen. In de meeste gevallen is het een notariële akte, maar dat is niet noodzakelijk. De samenwonende partners leggen hun afspraken vast. Daardoor komen zij voor bepaalde wettelijke regelingen in aanmerking. Zij ku...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/samenlevingscontract/
Geen exacte overeenkomst gevonden.